Tips Merawat Motor 2 Tak Agar Tetap Awet

Cara Merawat Motor 2 Tak – Untuk kalangan para pelajar yang mempunyai motor 2 tak, mempunyai rasa bangga tersendiri bagi para penggunanya. Dikarenakan motor 2 tak mempunyai kecepatan dan tenaga lebih besar daripada motor 4 tak. Selain itu, apabila tersentuh tangan-tangan kreatif para kawula muda yang mementingkan penampilan kendaraan, bukan tak mungkin performa kendaraan ini[…]